پروژه توسعه کشاورزی بر پایه برنج در افغانستان مراسم پایانی

 

Project for Rice-based Agriculture Development in Afghanistan
“Closing Ceremony”

مراسم پایانی پروژه توسعه کشاورزی بر پایه برنج درتاریخ 5 شهریور 1394 در مرکز توسعه فن آوری و ترویج کشاورزی هراز درشهر محمود آباد آمل برگزار شد.

این پروژه که قرار بود در افغانستان و برای کارمندان دولتی در حوزه کشاورزی برگزار شود، بدلیل نامساعد بودن اوضاع امنیتی این کشور در آن زمان، تصمیم بر این گرفته شد که پروژه در ایران که از یک زبان و تقریبا" یک فرهنگ مشترک با افغانستان برخوردارند، برگزار شود.

این پروژه بمدت تقریبا" دو هفته و بعنوان آخرین نوبت در سه وعده کاشت، داشت و برداشت در امسال برگزار شد.

سابقه همکاری فنی ژاپن با این مرکز به سال 1378 و با تجهیز مرکز با تسهیلات مربوطه و برگزاری دوره های آموزشی توسط آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (جایکا) برمی گردد.

آقای ساکاموتو، دبیر اول سفارت ژاپن و آقای ایکه دا، نماینده دفترجایکا در ایران در مراسم پایانی شرکت کردند و بهمراه آقای حیدرپور، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران، دکتر امیری، مدیر کل مرکز و دیگران سخنرانی هایی ایراد کرده و پایان نامه های دوره را به کارآموزان تقدیم کردند.

 

 

عکس 1: آقای ساکاموتو در حال سخنرانی

 

عکس 2: دریافت پایان نامه