جلسه تودیعی بین سفیر هانه دا و سرکار خانم دکتر ابتکار،
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

A farewell Call on H.E. Dr. Ebtakar, Vice President and Head
of Department of Environment by Ambassador Haneda

 

جناب آقای کوجی هانه دا، سفیر ژاپن در ایران در تاریخ 31 شهریور 1394 در یک جلسه تودیعی با سرکار خانم دکتر ابتکار، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ملاقات کردند. سرکار خانم دکتر ابتکار در این جلسه مراتب تشکر خود را نسبت به تلاش های فعالانه سفیر هانه دا در زمینه محیط زیست از جمله کمک به احیاء دریاچه ارومیه ابراز کردند. سفیر هانه دا نیز از همکاری گسترده سرکار خانم دکتر ابتکار با دولت ژاپن ابراز امتنان کردند و اظهار داشتند که انتظار گسترش روابط دو جانبه بیشتری را در آینده دارند.

  سفیر هانه دا در حال دریافت هدیه از جانب سرکار خانم دکتر ابتکار