بازدید از پروژه احیاء دریاچه ارومیه

 

Visit to Project on Restoration of Lake Urmia

جناب آقای کوجی هانه دا، سفیر کبیر ژاپن بمنظور بررسی پیشرفت پروژه احیاء دریاچه ارومیه از استان آذربایجان غربی بازدید بعمل آورد.
استفاده بیش از حد از آب کشاورزی یکی از دلایل اصلی عقب نشینی دریاچه می باشد.
در واکنش به موقعیت خطیراین دریاچه، دولت ژاپن مبلغ 2 میلیون دلار به پروژه احیاء دریاچه ارومیه که توسط برنامه توسعه سازمان ملل از طریق کشاورزی پایدار اجرا می شود، پرداخت کرده است.
کشاورزان محلی با ابراز تشکر و قدردانی از کمک ژاپن، اعلام داشتند که توانستند از طریق اصلاح نحوه آبیاری و تغییر الگوی کشت، مصرف آب را کاهش دهند.

 

    

                   کشاورز محلی در حال توضیح دادن به جناب سفیرهانه دا