در خصوص تصویب پیشنهاد اصلاح قوانین کنترل مهاجرتی جهت پذیرش نیروی کار خارجی

2018/12/10

در تاریخ شنبه 8 دسامبر 2018 پیشنهاد بازبینی قوانین کنترل مهاجرتی جهت پذیرش نیروی کار جدید در مجلس ژاپن تصویب شد اما ایران جزو کشورهای هدف نمی باشد.


از این رو، پذیرش درخواست و صدور این نوع ویزا در این سفارت انجام نمی گردد.

 همچنین، این سفارت مطلع شده است که برخی آژانس ها و سایت های محلی در حال ثبت نام متقاضیان دریافت ویزای کار می باشد. به اطلاع می رساند که این موارد به هیچ وجه به سفارت مربوط نبوده و هیچ مسئولیتی متوجه این سفارت نمی باشد
.