حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده از زمان درخواست تا صدور ویزا (ژانویه 2020)

2019/12/4
جدول زمانبندی زیر، حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده بوده، و از آنجا که در برخی موارد ممکن است برای صدور ویزا بیش از یک ماه زمان مورد نیاز باشد، پیشنهاد می گردد برای درخواست ویزا زمان  کافی در نظر گرفته شود.
ساعات تحویل مدارک : 8:30 الی 10:30 صبح*
* ساعات تحویل گذرنامه: 3 الی 4 بعد از ظهر
*هزینه ویزا:  3,950,000ریال (یکبار ورود)
*طبق بخشنامه بانک مرکزی ایران اسکناس های مخدوش و نوشته شده قابل قبول نمی باشد.
لطفا برای پرداخت هزینه های کنسولی  از اسکناس های غیر مخدوش و سالم استفاده کنید.

 
Date of Accept Date of Issue Remarks
Jan-01 WED     HOLIDAY OF EMBASSY AND JAPAN
Jan-02 THU     HOLIDAY OF EMBASSY AND JAPAN
Jan-03 FRI      
Jan-04 SAT      
Jan-05 SUN Jan-09 THU  
Jan-06 MON Jan-12 SUN  
Jan-07 TUE Jan-12 SUN  
Jan-08 WED Jan-15 WED  
Jan-09 THU Jan-19 SUN​  
Jan-10 FRI      
Jan-11 SAT      
Jan-12 SUN Jan-19 SUN​  
Jan-13 MON Jan-19 SUN  
Jan-14 TUE Jan-19 SUN  
Jan-15 WED Jan-21 TUE  
Jan-16 THU Jan-23 THU  
Jan-17 FRI      
Jan-18 SAT      
Jan-19 SUN Jan-23 THU  
Jan-20 MON Jan-26 SUN​  
Jan-21 TUE Jan-26 SUN  
Jan-22 WED Jan-28 TUE  
Jan-23 THU Jan-30 THU  
Jan-24 FRI      
Jan-25 SAT      
Jan-26 SUN Jan-30 THU​  
Jan-27 MON Feb-02 SUN  
Jan-28 TUE Feb-04 TUE  
Jan-29 WED     EMBASSY'S HOLIDAY
Jan-30 THU Feb-06 THU  
Jan-31 FRI