اصلاح قانون قرنطینه در ارتباط با شیوع بیماری جدیدد کرونا

2020/2/24
  1. در تاریخ 13 فوریه ، دولت ژاپن دستور اتخاذ شده در کابینه مبنی بر " برشماری کرونا ویروس جدید به عنوان نوعی از بیماری مسری تحت ماده 34 قانون قرنطینه" ( مصوب دولت شماره 28 سال 2020) و " دستور  تصحیح بخشی از دستورات اجرایی کردن قانون قرنطینه" ( مصوب دولت شماره 29 سال 2020) را اعلام و روز بعد از تاریخ 14 فوریه دستور فوق را اجرایی نموده است.
  2. با اجرای شدن دستور کابینه در تاریخ 14 فوریه، دستورات دولت ژاپن مبنی بر " برشماری کرونا ویروس جدید به عنوان نوعی از بیماری مسری تحت ماده 34 قانون قرنطینه" ( مصوب دولت شماره 28 سال 2020)  و " دستور  تصحیح بخشی از دستورات اجرایی کردن قانون قرنطینه" ( مصوب دولت شماره 29 سال 2020) به منظور جلوگیری از ورود و شیوع عامل بیماری کرونا ویروس جدید به داخل کشور ژاپن،  مقرر گردید تا در هنگام ورود به کشور ژاپن تمهیدات ذیل که در قانون قرنطینه قید شده است اجرایی گردد. همچنین در مورد افراد مشکوک به ابتلا به بیماری و نیز افرادی که هیچ علامتی از ابتلا به بیماری ندارند، به عنوان بیماران مبتلا به کرونا ویروس جدید درنظر گرفته خواهند شد.
الف) ایزوله کردن
چنانچه مشخص شود که فردی مبتلا به ویروس کرونای جدید است ، رییس بخش قرنطینه ( کارمند بخش قرنطینه)، می تواند فرد مورد نظر را ایزوله نماید ( بستری کردن شخص در مرکز بهداشتی مخصوص بیماریهای واگیردار)
ب) توقیف
چنانچه مشخص شود که فردی ممکن است که به عامل بیماری زای کرونا ویروس جدید آلوده باشد رییس بخش قرنطینه ( کارمند بخش قرنطینه)، می تواند شخص مورد نظر را توقیف نماید(بستری کردن فرد در مرکز بهداشتی مخصوص بیماریهای واگیردار و یا در یک محل اقامتی و یا داخل کشتی)