کتاب الکترونیکی نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ژاپن و ایران

کتاب الکترونیکی نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ژاپن و ایران تهیه شده است.
جهت دریافت نسخ PDF این قسمت را ملاحظه نمایید.
 دکمه­ی فول اسکرین را در قسمت سمت راست پایین صفحه کلیک نمایید سپس می­توانید کتاب الکترونیک را با سایز بزرگ در داخل سایت دیگری ملاحظه نمایید.

.