حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده از زمان درخواست تا صدور ویزا (فوریه 2020)

2020/1/19
 
جدول زمانبندی زیر، حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده بوده، و از آنجا که در برخی موارد ممکن است برای صدور ویزا بیش از یک ماه زمان مورد نیاز باشد، پیشنهاد می گردد برای درخواست ویزا زمان  کافی در نظر گرفته شود.
ساعات تحویل مدارک : 8:30 الی 10:30 صبح*
* ساعات تحویل گذرنامه: 3 الی 4 بعد از ظهر
*هزینه ویزا:  3,950,000ریال (یکبار ورود)
*طبق بخشنامه بانک مرکزی ایران اسکناس های مخدوش و نوشته شده قابل قبول نمی باشد.
لطفا برای پرداخت هزینه های کنسولی  از اسکناس های غیر مخدوش و سالم استفاده کنید


 
Date of Accept Date of Issue Remarks
Feb-01 SAT      
Feb-02 SUN Feb-06 THU  
Feb-03 MON Feb-09 SUN  
Feb-04 TUE Feb-09 SUN  
Feb-05 WED Feb-12 WED  
Feb-06 THU Feb-16 SUN  
Feb-07 FRI      
Feb-08 SAT      
Feb-09 SUN Feb-16 SUN​  
Feb-10 MON Feb-16 SUN  
Feb-11 TUE     IRAN & JAPAN HOLIDAY
Feb-12 WED Feb-18 TUE​  
Feb-13 THU Feb-20 THU  
Feb-14 FRI      
Feb-15 SAT      
Feb-16 SUN Feb-20 THU  
Feb-17 MON Feb-23 SUN  
Feb-18 TUE Feb-23 SUN  
Feb-19 WED Feb-26 WED  
Feb-20 THU Mar-01 SUN​  
Feb-21 FRI      
Feb-22 SAT      
Feb-23 SUN  Mar-01 SUN JAPAN HOLIDAY
Feb-24 MON Mar-01 SUN JAPAN HOLIDAY
Feb-25 TUE Mar-01 SUN  
Feb-26 WED Mar-03 THU​  
Feb-27 THU Mar-05 THU  
Feb-28 FRI      
Feb-29 SAT      
.