اطلاعیه مهم در مورد ورود به کشور ژاپن (در خصوص ویروس جدید کرونا)

2020/2/12
اطلاعیه مهم در مورد ورود به کشور ژاپن (در خصوص ویروس جدید کرونا)
1. از آنجا که بیماری مسری ویروس جدید کرونا بر اساس قانون بیماری های مسری،  به عنوان "بیماری مسری ویژه" مشخص شده است، از تاریخ 1 فوریه 2020 (12 بهمن 1398) از ورود اتباع خارجی متقاضی ورود به ژاپن که توسط پزشک، بیمار مبتلا به ویروس کرونا تشخیص داده شده اند، طبق بند 1-1 ماده 5 قانون مهاجرت و پناهندگی، جلوگیری می گردد. 
 
2. موقتاً، اتباع خارجی که طی 14 روز قبل از درخواست ورود به ژاپن، سابقه اقامت در استان هوبی کشور جمهوری خلق چین را داشته اند و همچنین اتباع خارجی دارنده گذرنامه کشور چین صادره در این استان، مادامی که شرایط خاصی وجود نداشته باشد، طبق بند 1-14 ماده 5 قانون مهاجرت و پناهندگی، از ورود ایشان به ژاپن جلوگیری می گردد.
 
   ※ اتباع خارجی که ظن ابتلا به ویروس جدید کرونا در ایشان وجود دارد، حتی دارندگان روادید معتبر، بدون استثناء قرنطینه خواهند شد.
   ※ حتی اتباع خارجی دارای روادید معتبر چند بار ورود، در صورتی که شامل بندهای 1 و 2 فوق الذکر شوند، از ورود ایشان به ژاپن جلوگیری می گردد.
 
3. طبق مصوبه جدید شورای امنیت ملی و موافقت کابینه مورخ 12 فوریه (23 بهمن ماه)، استان ژجیانگ به مناطقی که مانند استان هوبی شامل اقدامات ممانعت از ورود به ژاپن می شوند، اضافه گردید. 
این مورد از ساعت 12 بامداد 13 فوریه (24 بهمن ماه) به وقت ژاپن، اجرایی می گردد. 
 
4. بر اساس اقدامات فوق الذکر، از این پس در مورد درخواست های روادید در این سفارت به شکل زیر عمل خواهد شد.
    (1) درخواست روادید افراد دارای گذرنامه کشور چین صادره در استان هوبی یا استان ژجیانگ، پذیرش نخواهد شد.
    (2) پرسشنامه را زمان درخواست روادید تحویل داده، و چنانچه در پرسشنامه گزینه  "سفر کرده ام" یا "قصد اقامت دارم" انتخاب شده باشد، درخواست روادید پذیرش نخواهد شد. 
5. به علاوه، بیماران مبتلا به ویروس جدید کرونا، دارندگان گذرنامه صادره در استان هوبی یا استان ژجیانگ، و اتباع خارجی که طی 14 روز پیش از سفر به ژاپن در استان هوبی یا استان ژجیانگ اقامت داشته اند، حتی اگر دارای روادید معتبر چند بار ورود باشند، نمی توانند وارد کشور ژاپن شوند.