حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده از زمان درخواست تا صدور ویزا (مارس 2020)

2020/2/13
جدول زمانبندی زیر، حداقل زمان مورد نیاز جهت بررسی پرونده بوده، و از آنجا که در برخی موارد ممکن است برای صدور ویزا بیش از یک ماه زمان مورد نیاز باشد، پیشنهاد می گردد برای درخواست ویزا زمان  کافی در نظر گرفته شود.
ساعات تحویل مدارک : 8:30 الی 10:30 صبح*
* ساعات تحویل گذرنامه: 3 الی 4 بعد از ظهر
*هزینه ویزا:  3,950,000ریال (یکبار ورود)
*طبق بخشنامه بانک مرکزی ایران اسکناس های مخدوش و نوشته شده قابل قبول نمی باشد.
لطفا برای پرداخت هزینه های کنسولی  از اسکناس های غیر مخدوش و سالم استفاده کنید

 
Date of Accept Date of Issue Remarks
Mar-01 SUN Mar-05 THU  
Mar-02 MON Mar-09 MON  
Mar-03 TUE Mar-09 MON  
Mar-04 WED Mar-10 TUE  
Mar-05 THU Mar-12 THU  
Mar-06 FRI      
Mar-07 SAT      
Mar-08 SUN     IRAN HOLIDAY
Mar-09 MON Mar-15 SUN​  
Mar-10 TUE Mar-15 SUN  
Mar-11 WED Mar-17 TUE  
Mar-12 THU Mar-19 THU​  
Mar-13 FRI      
Mar-14 SAT      
Mar-15 SUN Mar-19 THU  
Mar-16 MON Mar-24 TUE  
Mar-17 TUE Mar-24 TUE  
Mar-18 WED Mar-25 WED  
Mar-19 THU Mar-29 SUN  
Mar-20 FRI     JAPAN HOLIDAY
Mar-21 SAT      
Mar-22 SUN     IRAN HOLIDAY
Mar-23 MON     IRAN HOLIDAY
Mar-24 TUE Mar-29 SUN  
Mar-25 WED Apr-02 THU  
Mar-26 THU Mar-02 THU​  
Mar-27 FRI      
Mar-28 SAT      
Mar-29 SUN Apr-02 THU  
Mar-30 MON Apr-07 TUE  
Mar-31 TUE     IRAN HOLIDAY