ملاقات های جناب آقای سفیر سایتو به منظور وداع با مقامات ایران

2020/10/12
جناب سفير سايتو و وزیر محترم امور خارجه حمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر طریف
جناب سفیر طبق برنامه زیر به رسم احترام طی ملاقاتهایی با مقامات ایران از جمله وزیر محترم امور خارجه ایران وداع نمودند.
 
۳۰ سپتامبر: جناب آقا ی غلامرضا انصاری، معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه
۴ اکتبر: جناب آقا ی بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت
۵ اکتبر: جناب آقا ی سید عباس عراقچی، معاون امور سیاسی وزارت امور خارجه
۷ اکتبر: جناب آقا ی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه و جناب آقای صادق حسین جابری انصاری، معاون وزیر امور خارجه در امور مجلس و ایرانیان
۱۰ اکتبر: جناب آقا ی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران
۱۱اکتبر: جناب آقای صباح زنگنه، مشاور وزیر امور خارجه