کمک اضطراری دولت ژاپن به ایران برای پیشگیری از شیوع ویروس جدید کرونا (کوید-19) در ایران

2020/10/15
دستگاه سی تی اسکن اهدایی به وزارت بهداشت ایران ژوئیه 2020 (WHO)
 شیوع ویروس جدید کرونا در سراسر جهان یک نگرانی بزرگ است. در عصری که جریان جهانی مردمی از فعالیت­های اقتصادی حمایت می کند، انجام اقدامات فوری برای جلوگیری از شیوع بیشتر این ویروس به نفع کل جامعه بین المللی ضروری می­نماید.
با چنین دیدگاهی، دولت ژاپن تاکنون کمک اضطراری 27.5 میلیون دلاری از طریق سازمانهای بین المللی، برای پیشبرد فعالیتهای آنها برای مبارزه با این ویروس، به ایران اعطا نموده است. این کمک شامل کمک فنی به پرسنل پزشکی و اعطای تجهیزات امدادی به مراکز درمانی در ایران است.
دولت ژاپن از صمیم قلب امیدوار است که این کمک­های اضطراری به سلامت مردم ایران و پیشگیری از شیوع جهانی این ویروس کمک نماید.
 
<فعالیتهای هریک از سازمان های بین المللی>
WHO: کمک فنی به پرسنل پزشکی، تامین لوازم و تجهیزات پزشکی
WFP: تامین کالاهای اساسی برای افراد آسیب پذیر
UNHCR: تامین کالاهای اساسی برای پناهندگان
UNDP: کمک فنی برای تقویت سیستم های بهداشتی
UNICEF: تهیه لوازم امدادی برای کودکان و زنان
IOM: کمک به سایت­های قرنطینه در مرزها
IFRC: تهیه تجهیزات حفاظت فردی برای کارکنان و داوطلبان حوزه سلامت
 
Personal Protection kits for Afghan refugees May 2020 (UNHCR) کیت های حفاظت فردی برای پناهندگان افغان می 2020(UNHCR)
توزیع ماسک در بین پناهندگان افغان در یکی از مهمانشهرها ژوئن 2020 (WFP)