ایجاد حساب کاربری توییتر سفارت ژاپن

2020/10/20
QR Code
سفارت ژاپن حساب کاربری توییتر ایجاد نمود. از این پس علاوه بر وب سایت، اینستاگرام و تلگرام سفارت، اطلاعات مربوط به فرهنگ،
سیاستهای دولت ژاپن و غیره را در توییتر هم منتشر خواهیم کرد. لطفاً ما را دنبال کنید. 

(اطلاعات حساب کاربری) 
نام حساب کاربری: Embassy of Japan in Iran
ID:@japaniniran
URL:https://twitter.com/japaniniran