تقدیم رونوشت استوار نامه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران

2020/10/28
تقدیم رونوشت استوار نامه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران
در تاریخ 7 آبانماه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران رونوشت استوارنامه خود از طرف اعلیحضرت امپراطور ژاپن را به جناب آقای مهدی هنردوست، مدیر کل اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تقدیم نمودند.
 
طی این ملاقات طرفین در جهت توسعه هر چه بیشتر روابط دوستانه سنتی بین ژاپن و ایران در یک فضای مسالمت آمیز تبادل نظر نمودند.