دیدار و گفتگوی جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

2020/11/18
 سفیر آیکاوا و جناب آقای دکتر انصاری
در تاریخ 28 آبانماه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکترغلامرضا انصاری، معاون دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کردند.
 
در این دیدار در خصوص روابط دوستانه سنتی ژاپن و ایران و به ویژه در زمینه گسترش بیشتر همکاریهای اقتصادی دو کشور تبادل نظر مفیدی انجام شد.