مراسم بازدید از قبرستان ژاپنیها در سال 2020 میلادی

2020/11/20
花輪
 در تاریخ 29 آبان از ساعت 10 صبح روسای انجمن ژاپنیها در تهران به همراه تعدادی از اعضای سفارت ژاپن در ایران از قبرستان ژاپنیها در محل مشترک قبرستان بین المللی پروتستان واقع در حومه شهر تهران  بازدید نمودند.
   در این قبرستان آقای ناروسه شونسوکه (32 ساله، درگذشت 1929 میلادی)، جانشین موقت کاردار که وظیفه گشایش کنسولگری ژاپن در ایران را عهده دار بودند و آقای اینوئوئه ایجی (75 ساله، درگذشت 1986میلادی)، کارشناس زبان فارسی در وزارت امور خارجه ژاپن که حتی پس از بازنشستگی در جهت دوستی بین دو کشور تلاش کردند و مجموعاً تعداد 8 ژاپنی آرمیده اند.
   روسای انجمن ژاپنیها در تهران و اعضای سفارت ژاپن هر ساله از قبرستان ژاپنیها بازدید می کنند و نسبت به بنیانگذاران روابط دوستانه امروز بین ژاپن و ایران ادای احترام می نمایند.
   در این بازدید جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران در سخنرانی خود گفتند که اهداف درگذشتگان در زمینه کوشش در تقویت روابط دوستانه ژاپن و ایران قویاً ادامه خواهند یافت و اینجانب قصد دارم در جهت تحکیم روابط و گسترش مبادلات بین دو کشور بی دریغ تلاش نمایم.
سپس در ادامه این مراسم، سخنرانی آقای شیئوهارا، رئیس انجمن ژاپنیها در تهران، اهدای تاج گل و سوزاندن عود توسط حضار انجام گرفت.
集合写真
弔辞を読む