دیدار و گفتگوی جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی

2020/12/6
دیدار و گفتگوی جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی
در تاریخ ۱۶ آذر ماه جناب آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران با جناب آقای دکتر سید عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه در امور سیاسی دیدار و گفتگو کردند.
 در این دیدار در خصوص توسعه بیشتر روابط سنتی ژاپن و ایران تبادل نظر مفیدی انجام شد.