تقدیم استوارنامه سفیر آیکاوا به رئیس جمهور روحانی

2020/12/16
رتاریخ 25 آذرماه 1399 آقای آیکاوا، سفیر ژاپن در ایران در دفتر ریاست جمهوری ایران، استوارنامه خود را به جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرد.

رئیس جمهور روحانی ضمن استقبال از انتصاب سفیر آیکاوا و اشاره به رابطه دوستانه و مثمر ثمری که از دیر باز بین دو کشور ژاپن و ایران برقرار بوده است، اظهار امیدواری کرد که از این پس نیز روابط خوب بین دو کشور تداوم داشته باشد.

سفیر آیکاوا به زبان فارسی با اشاره به اینکه بعد از 10 سال این دومین ماموریتش در تهران است و خاطرات خوب زیادی از ایران دارد، اظهار داشت که تمایل دارد که روابط بین ژاپن و ایران را بیش از پیش گسترش دهد و در جهت حرکت به سوی صلح و رونق جهانی، روابط همکاری بین دو کشور را توسعه دهد.