دریافت نشان افتخار خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین توسط جناب آقای محسن طلایی، سفیر سابق ایران در ژاپن (دریافت کننده خارجی در بهار سال 1400)

2021/4/29
در تاریخ نهم اردیبهشت سال 1400 (به وقت ژاپن) دولت ژاپن اعطای نشان خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین را به تبعه ایرانی جناب آقای محسن طلایی (سفیر سابق ایران در ژاپن) اعلام نمود.

جناب آقای طلایی پس این که مدتی در سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران شاغل بودند، به عنوان سفیر ایران در کره جنوبی، سفیر ایران در ژاپن (از سال 2004 الی 2008) و همچنسن به عنوان معاونت امور اقتصادی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران (2008 الی 2009) خدمت کرده و در تقویت روابط، دوستی وحسن نیت میان ژاپن و ایران سهیم بوده اند.

جناب آقای طلایی زمانی که به عنوان سفیر در ژاپن حضور داشتند، عمدتاً در زمینه گسترش تبادلات اقتصادی فعالیت نموده، مرتباً با مقامات دولتی و همچنین مقامات بخش خصوصی دیدار نموده و نقش بسزایی در حفظ و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور داشته اند.

سفارت ژاپن در ایران، برای جناب آقای طلایی موفقیت های روز افزون در زمینه ارتقاء مبادلات دوجانبه آرزومند است.