بیانیه جناب آقای تارو کونو، وزیر امورخارجه ژاپن

2018/5/9
  1. ایالات متحده آمریکا در 18 اردیبهشت ماه (8 می ) اعلام کرد که از برجام خارج می شود و برقراری مجدد تحریم های آمریکا علیه ایران را آغاز خواهد کرد.
  2. چنانچه این اعلامیه اثر زیادی داشته باشد که ادامه برجام را مشکل نماید، مایوس کننده خواهد بود. با این حال، ژاپن به حمایت از برجام که به تقویت رژیم بین المللی عدم اشاعه و ثبات خاورمیانه کمک می کند، ادامه خواهد داد و امیدواراست اقدامات سازنده توسط طرفین مربوطه صورت گیرد. ژاپن برای حفظ برجام در ارتباط نزدیک با طرفین مربوطه باقی خواهد ماند.  
  3. ژاپن در حالی که اثرات احتمالی که این اعلامیه ممکن است بوجود آورد، را با دقت تحلیل می نماید، از نزدیک وضعیت را مورد توجه قرار خواهد داد.