دیدار سفیر ژاپن جناب آقای سایتو با وزیر محترم امور خارجه ایران، جناب آقای دکتر ظریف

در تاریخ 23 مهرماه 1397 سفیر ژاپن جناب آقای میتسوگو سایتو با وزیر محترم امور خارجه ایران، جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف ملاقات و رونوشت استوارنامه خود را به ایشان تقدیم نمودند.

جناب آقای دکتر ظریف معتقد هستند که ژاپن و ایران همچنان در آینده شرکای خوبی برای یکدیگر خواهند بود و ایشان تمایل خویش برای گسترش روابط دوجانبه را اظهار نمودند. سفیر ژاپن نیز اظهار نمودند که برای گسترش روابط دو جانبه تلاش خواهند نمود.  


 
ملاقات با وزیر محترم امور خارجه ایران، جناب آقای دکتر ظریف