تقدیم استوارنامه سفیر ژاپن، جناب آقای سایتو به رئیس جمهور محترم ایران، جناب آقای دکتر روحانی

2018/10/18
در 24 مهرماه 1397 سفیر ژاپن جناب آقای میتسوگو سایتو استوارنامه خود را به رئیس جمهور محترم ایران جناب آقای دکتر حسن روحانی تقدیم نمودند. در این دیدار جناب آقای دکتر روحانی ضمن خوشامدگویی به سفیر ژاپن نسبت به روابط تاریخی بین ژاپن و ایران ابراز خرسندی و برای گسترش روابط دو جانبه در آینده، اظهار امیدواری نمودند. سفیر ژاپن ابراز داشتند که همیشه به ایران از آن سوی خلیج فارس با علاقه می نگریستند و اکنون از اینکه به ایران آمده اند خرسند هستند و برای توسعه روابط دوجانبه اعم از روابط سیاسی، اقتصادی، همکاریهای اقتصادی و فرهنگی تلاش خواهند نمود.

 
مراسم تقدیم استوارنامه به رئیس جمهور محترم ایران، جناب آقای دکتر روحانی