امضاء قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی در سال مالی ژاپنی 2018 (قسمت پنجم)

 

یک قرارداد کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تامین نیازهای اولیه انسانی یا GGP بمبلغ کل 28,400  یورو بین جناب آقای میتسوگو سایتو، سفیر کبیر ژاپن در جمهوری اسلامی ایران و جناب آقای رمضانعلی حسن زاده، سرپرست شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان شمالی در خصوص "پروژه بهبود دسترسی به آب آشامیدنی برای مصرف خانگی برای روستائیان استان خراسان شمالی " در 20 اسفند 1397 به امضا رسید.

 "آب" گرانبهاترین منبع طبیعی این کشوری است که در اکثر نقاط خشک و یا نیمه خشک می باشد. بهمین منظور طرفین تصمیم گرفتند این قرارداد کمک بلاعوض را برای حمایت انساندوستانه و کمک به برطرف کردن کمبود شدید آب طی سالیان اخیر در کشور، منعقد نمایند.

مراسم امضاء در محل سفارت ژاپن در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد و آقای سایتو در این مراسم اظهار داشتند: "آرزو داریم این حمایت های برخاسته از احساس قلبی مردم ژاپن برای گسترش و تحکیم دوستی، بدست مردم استان خراسان شمالی برسد و همچنین آرزوی موفقیت هر چه بیشتر پروژه را داریم."

سفیر سایتو و آقای حسن زاده (وسط) در حال تبادل اسناد قرارداد
(چپ: دکتر محمد جواد دانش، مشاور معاون بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور)
(راست: آقای فرهام کرکانی، مدیر کل پیشگیری و مدیریت بحران شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور)
 

 

توضیحات:

"کمک بلاعوض دولت ژاپن به پروژه های تأمین نیازهای اولیه انسانی یا “GGP، عمدتا" بر پروژه هایی تاکید دارد که به میزان بالایی در تامین نیازهای مردمی مفید بوده و بخصوص زمانی موثر واقع می شوند که در مقیاس کمک های کوچک، تامین مالی شده و نیازمند حمایت انساندوستانه سریع می باشند.

 سفارت ژاپن در ایران از سال 1999 میلادی از پروژه هایی که از طریق سازمان های مختلف غیر دولتی و نهاد های دولتی درخواست شده اند، حمایت بعمل آورده است و تاکنون 140 پروژه در زمینه های آموزش ابتدایی، مراقبت های اولیه پزشکی، رفاه عمومی و توسعه روستایی در ایران را بمورد اجرا در آورده است.

دولت ژاپن در نظر دارد به ارائه کمک های انسان دوستانه و عمرانی خود به سازمان های دولتی و غیردولتی در جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.