گزارش برگزاری نمایش فیلمهایی از سینمای ژاپن

سفارت ژاپن با همکاری بنیاد ژاپن و بنیاد سینمایی فارابی از تاریخ 7 الی 10 اسفندماه نمایش فیلمایی از سینمای ژاپن را برگزار کرد. در مراسم افتتاحیه که در تاریخ  7 اسفند برگزار شد جناب آقای تابش، ریاست بنیاد سینمایی فارابی و تعدادی از افراد دولتی و فرهنگی حضور داشتند و از تماشای فیلم ژاپنی لذت بردند.
از 8 تا 10 اسفند ماه نیز تعداد زیادی از مردم عادی از تماشای فیلمهای ژاپنی از جمله "اوشین" و انیمه ژاپنی "نام تو" لذت بردند.  
همچنین در تاریخ 10 اسفند ماه روز پایانی نمایش فیلم ژاپن در سالن چند منظوره سفارت ژاپن "روز اتاق ژاپن" برگزار شد که شرکت کنندگان در این برنامه به پوشیدن لباس ژاپنی و گرفتن عکس پرداختند و با پرداختن به برنامه های دیگری همچون نوشیدن چای ژاپنی و چشیدن بیسکووییت هایی که برای نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک ژاپن و ایران درست شده بود وهمچنین برنامه های متنوع دیگر از فرهنگ ژاپن لذت بردند.  

 
سخنرانی آقای موریکاوا، کاردار سفارت ژاپن در روز افتتاحیه
سخنرانی اقای تابش، رییس بنیاد سینمایی فارابی در روز افتتاحیه
روز اتاق ژاپن (خوشنویسی ژاپنی)
روز اتاق ژاپن (گرفتن عکس)