فراخوان دوره دوهفته ای مختص به زبان آموزان زبان ژاپنی

2019/4/7
هدف از ايجاد اين دوره ترغيب زبان آموزان زبان ژاپنی در يادگيری هرچه بيشتر اين زبان می باشد. علاقه مندان به زبان ژاپنی كه در مراكز مختلف آموزشی، زبان ژاپنی فرامی گيرند، می توانند با آشنايی فرهنگ و سنن ژاپن از نزديک، در يادگيری اين زبان و گسترش اطلاعات و سطح دانش خود در ارتباط با كشور ژاپن ترغيب شوند.
برای اطلاعات بيشتر در اين زمينه لطفاً توضيحات زیر را به طور كامل و دقيق مطالعه نموده و افراد واجد الشرايط می توانند مدارک خود را تا تاریخ 29 فروردین 1398(ساعت 12:00) به بخش فرهنگی سفارت ژاپن ارائه نمايند.
مدارک لازم جهت شركت در دوره دو هفته ای:
  • توضيحات دوره
  • فرم تقاضا
  • فرم اطلاعات شخصی
  • فرم سلامتی ( در صورت قبولی در مرحله کتبی نیاز به ارائه این فرم میباشد)
  • دو قطعه عكس (عکسها به فرمها چسبانده شود)
  • مدرك اشتغال به تحصيل زبان ژاپني يا مدرک فارغ التحصيلي
  • ريز نمرات (مختص به دانشجويان زبان و ادبيات زبان ژاپني دانشگاه تهران)
  • ارائه مدرك دال بر گذراندن بيش از 300 ساعت آموزش زبان ژاپني و نتيجه اولين آزمون زبان ژاپني(مختص به زبان آموزان زبان ژاپني در مراكز آزاد)
بعد از بررسی مدارک، با واجدالشرایطین تماس حاصل شده و به آزمون کتبی (5 اردیبهشت 1398) دعوت خواهند شد.