سفر جناب آقای آبه، نخست وزیر ژاپن و جناب آقای کونو، وزیر امور خارجه ژاپن به ایران

2019/7/11

 در تاریخ 22 و 23 خرداد ماه جناب آقای آبه، نخست وزیر ژاپن و جناب آقای کونو، وزیر امور خارجه ژاپن به ایران سفر کردند. نخست وزیر ژاپن پس از گذشت 41 سال به ایران سفر نمود.

·        دیدار و گفتگوی جناب آقای آبه نخست وزیر ژاپن با جناب آقای دکتر روحانی، رییس جمهور ایران

·        دیدار و گفتگوی جناب آقای آبه، نخست وزیر ژاپن با آیت الله خامنه ای، رهبر ایران

·        نشست وزیران خارجه ژاپن و ایران

·        دیدار و گفتگوی جناب آقای کونو وزیر امور خارجه ژاپن با جناب آقای زنگنه مشاور وزیر امور خارجه