گزارش برگزاری نورپردازی سه بعدی

2019/9/29

سفارت ژاپن در ایران به مناسبت بزرگداشت نودمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ژاپن و ایران از تاریخ 9 الی 11 مرداد در محل کاخ گلستان برنامه نورپردازی سه بعدی را برگزار کرد.

در مراسم افتتاحیه که در تاریخ 9 مرداد برگزار شد جناب آقای یامادا، معاون پارلمانی وزیر امورخارجه ژاپن به نمایندگی از طرف دولت ژاپن و جناب آقای طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به نمایندگی از طرف دولت ایران سخنرانی نمودند.

در روزهای 10 و 11 مرداد برنامه نورپردازی سه بعدی برای عموم مردم برگزار شد که مجموعاً بیش از 4000 نفر از این برنامه دیدن کردند و رابطه دوستانه تاریخی بین ژاپن و ایران باری دیگر تجربه شد. 


سخنرانی جناب آقای یامادا، معاون پارلمانی وزیر امورخارجه ژاپن
 


سخنرانی جناب آقای طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگریتعداد زیاد شرکت کنندگان برنامه


تعداد زیاد شرکت کنندگان برنامه