اطلاع رسانی در خصوص تعطیلی موقت کتابخانه و اتاق ژاپن

2020/3/10

بدینوسیله به اطلاع  می رساند که با توجه به ملاحظات دولت ایران در خصوص شیوع ویروس جدید کرونا، اتاق ژاپن که به طور دائم درمکان کتابخانه سفارت ژاپن دایراست و همچنین کتابخانه تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.
 
زمان افتتاح مجدد از طریق وبسایت سفارت ژاپن اطلاع رسانی خواهد شد.
 
 

سفارت ژاپن در ایران
22770710-021