فراخوان بورس يكساله زبان ژاپني 2022

2021/12/27
سفارت ژاپن از تاریخ  6 دیماه الی 10 بهمن ماه سال 1400، درخواست بورسیه دانشجویانی را که رشته اصلی آنها زبان و فرهنگ ژاپن است برای برنامه یک سال تحصیل زبان و فرهنگ ژاپن را در این کشور می پذیرد (به عنوان دانشجوی بین المللی زبان و ادبیات ژاپن). دانشجوی رشته زبان و فرهنگ ژاپنی به دانشجویانی اطلاق می شود که در مقطع کارشناسی یکی از دانشگاه ها در رشته زبان ژاپنی یا فرهنگ ژاپنی به عنوان دانشجوی رسمی در حال تحصیل باشد.

1- برای اطلاع از این برنامه و شرایط آزمون انتخابی آن لطفاً لینک زیر را مطالعه فرمایید.
https://studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-japanese.html

2- مدارک لازم:
  • فرم درخواست
  • فرم اولویت بندی دانشگاههایی که می خواهید در آن تحصیل کنید
  • ریز نمرات دانشگاهی (ارائه ترجمه رسمی این مدرک فقط شامل کسانی  است که به مرحله آزمون مصاحبه راه یابند)
  • گواهی اشتغال به تحصیل (ارائه ترجمه رسمی این مدرک فقط شامل کسانی  است که به مرحله آزمون مصاحبه راه یابند)
  • توصیه نامه (توسط ریاست و یا اساتید دانشگاه نوشته شود)
  • گواهی سلامت (ارائه این مدرک فقط شامل کسانی  است که به مرحله آزمون مصاحبه راه یابند)
  • گواهی سنجش توانایی زبان ژاپنی (افرادی که دارای این مدرک می باشند)
 
3- مهلت ارسال مدارک: 10 بهمن ماه  1400 (یکشنبه ساعت 16:00)
 
4- نحوه ارائه مدارک:
لطفا مدارک خود را به سفارت ژاپن ارائه نمایید. همچنین امکان پذیر است که یکی از مسئولین دانشگاه مدارک متقاضیان را جمع آوری نموده و به سفارت ارائه دهند.

5- برنامه آزمون انتخابی
مهلت ارسال مدارک      10 بهمن ماه (یکشنبه) 
آزمون کتبی               21 بهمن ماه (پنجشنبه)    (در محل سالن چند منظوره سفارت ژاپن)
مصاحبه                     8 اسفند ماه (یکشنبه)     (در محل سالن چند منظوره سفارت ژاپن)
 
6- تذکرات
  • توضیحات لازم در خصوص آزمون فقط برای ایمیل قید شده در فرم درخواست شرکت کنندگان در آزمون کتبی و مصاحبه ارسال خواهد شد.
  •  خواهشمند است زمان شرکت در آزمون کتبی و مصاحبه به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا با سفارت همکاریهای نمایید. همچنین به منظور ایجاد تهویه مناسب داخل سالن امتحان و باز بودن پنجره ها خواهشمند است اقدامات لازم را برای گرم نگاه داشتن خود فراهم نمایید.
7- اطلاعات تماس:
ایمیل:
     ryugakuapplication@th.mofa.go.jp    

تلفن     22660710-021