اعطای نشان افتخار خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل به جناب آقای دکتر حسنی

سفارت ژاپن در ایران
گزارش خبری

 13 آبانماه 1395

اعطای نشان افتخار خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل
به جناب آقای دکتر حسنی

دولت ژاپن در تاریخ 3 نوامبر 2016میلادی (به وقت ژاپن) (13 آبانماه 1395شمسی)، به 96 نفر از اتباع خارجی نشان افتخاراعطاء نمود.
در این میان جناب آقای دکتر نعمت حسنی ریاست دانشکده عمران دانشگاه شهید بهشتی نشان افتخار "خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل"  دریافت نمودند.
ایشان با استفاده از اجرای پروژه های تحقیقاتی مشترک بین ژاپن و ایران به گسترش تبادلات تحقیقاتی فی مابین و توسعه همکاریهای بین شرکتهای ژاپن و ایران و همچنین توسعه تحقیقات مهندسی زلزله در ژاپن پرداخته اند و سهم بزرگی در ترویج درک ژاپن در ایران را دارا می باشند.
جناب آقای دکتر نعمت حسنی در سال 1338 در تهران متولد شدند. در سال 1373 با استفاده از بورس تحصیلی دولت ژاپن برای ادامه تحصیل به ژاپن سفر نمودند. در سال 1374 زمان تحصیل ایشان درمقطع دکترا در دانشگاه کوبه ژاپن، زمین لرزه بزرگ "هانشین" در کوبه رخ داد. علیرغم وقوع این زمین لرزه بزرگ ایشان در کوبه ماندند و در سال 1376 موفق به دریافت مدرک دکترا از دانشگاه کوبه شدند. بعد از عزیمت به ایران، به دعوت دانشگاه کوبه ایشان مجدداً به ژاپن سفر کردند و به عنوان استادیار در دانشگاه کوبه به تدریس پرداختند. در این میان ایشان به برگزاری کارگاه های عملی ژاپن و ایران در خصوص مدیریت بحران و همچنین به توسعه پروژه های تحقیقاتی توسط متخصصین ایرانی و شرکتهای ژاپنی در زمینه مقاوم سازی در برابر زلزله و اجرای پروژه های مختلف مشترک میان ژاپن و ایران پرداختند و تبادل تحقیقاتی میان ژاپن و ایران را گسترش دادند.
ایشان به عنوان ریاست انجمن فارغ التحصیلان ژاپن در ایران به سخنرانی و برگزاری جلسات متعددی در خصوص گسترش شیوه آموزشی ژاپن در دانشگاه های مختلف ایران و مکان های دولتی پرداختند. دکتر حسنی تحقیقات مختلفی در زمینه منابع توسعه ژاپن انجام دادند و فرهنگ غنی ژاپن را یکی از دلائل پیشرفت اقتصادی ژاپن دانستند و نتایج تحقیقات خود را با چاپ کتاب "ژاپن چگونه ژاپن شد؟" به زبان فارسی در سال 1390 مکتوب و چاپ نمودند.
سفارت ژاپن در ایران ضمن آرزوی گسترش روابط دوستانه ژاپن و ایران، موفقیت جناب آقای دکتر نعمت حسنی را نیز بیش از پیش آرزومند است.  

 • نشان عالی گردن آویز گل داوودی
 • نشان عالی باشکوه پاپیونی شکل گل داوودی
 • نشان باشکوه پاپیونی شکل گلهای بنفش چینی
 • نشان باشکوه پاپیونی شکل خورشید تابان
 • نشان باشکوه پاپیونی شکل گنجینه مقدس
 • نشان خورشید تابان، ستاره زرین و سیمین
 • نشان گنجینه مقدس، ستاره زرین و سیمین
 • نشان خورشید تابان، انوار زرین همراه با روبان گردنی
 • نشان گنجینه مقدس، انوار زرین همراه با روبان گردنی
 • نشان خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل
 • نشان گنجینه مقدس، انوار زرین به همراه نقش گل
 • نشان خورشید تابان، انوار زرین و سیمین
 • نشان گنجینه مقدس، انوار زرین و سیمین
 • نشان خورشید تابان، انوار سیمین
 • نشان گنجینه مقدس، انوار سیمین

 

پایان