دوره دوهفته اي مختص به زبان آموزان زبان ژاپني

هدف از ايجاد اين دوره ترغيب زبان آموزان زبان ژاپني در يادگيري هرچه بيشتر اين زبان مي باشد. علاقه مندان به زبان ژاپني كه در مراكز مختلف آموزشي، زبان ژاپني فرامي گيرند، مي توانند با آشنايي فرهنگ و سنن ژاپن از نزديك، در يادگيري اين زبان و گسترش اطلاعات و سطح دانش خود در ارتباط با كشور ژاپن ترغيب شوند.

براي اطلاعات بيشتر در اين زمينه لطفاً توضيحات را به طور كامل و دقيق مطالعه نموده و افراد واجد الشرايط مي توانند مدارك خود را تا تاریخ 7 اردیبهشت 1396(ساعت 12:00)به بخش فرهنگي سفارت ژاپن ارائه نمايند. برای اطلاعات بیشتر در خصوص شرایط شرکت در این دوره، توضیحات دوره را در لینک زیر کاملاً مطالعه نمایید.

 

مدارك لازم جهت شركت در دوره دو هفته اي

  • توضيحات دوره
  • فرم تقاضا
  • فرم اطلاعات شخصی
  • فرم سلامتی ( در صورت قبولی در مرحله کتبی نیاز به ارائه این فرم میباشد)
  • دو قطعه عكس (عکسها به فرمها چسبانده شود)
  • مدرك اشتغال به تحصيل زبان ژاپني يا مدرک فارغ التحصيلي
  • ريز نمرات (مختص به دانشجويان زبان و ادبيات زبان ژاپني دانشگاه تهران)
  • ارائه مدرك دال بر گذراندن بيش از 300 ساعت آموزش زبان ژاپني و نتيجه اولين آزمون زبان ژاپني(مختص به زبان آموزان زبان ژاپني در مراكز آزاد)