برگزاری مراسم شکوفه های گیلاس و افسانه گِنجی

مراسم شکوفه های گیلاس و افسانه گِنجی در تاریخ  دوم اردیبهشت سال 95 در موزه هنر امام علی در تهران و سوم اردیبهشت 95 در سفارت ژاپن برگزار شد.

در این روز، مراسمِ چای ، اجرای خوشنویسی ، و نمایش پوشیدن لباس کیمونو توسط خانم دکتر " کیوکو هوری اِ" و تیم همراهشان برگزار شد .

پس از آن ، کارگاه خوشنویسی و مراسم سرو چای برگزار شد و خیلی از ایرانیها وهیئتهای دیپلماتیک فرهنگ سنتی ژاپن را همراه با نوشیدن چای سبز تجربه کردند .
 
در اجرای نمایش این مراسم در موزه هنر امام علی افراد زیادی حضور داشتند که تمام سالن پُر از تماشاچی شده بود. پرده نمایشی بیرون از سالن اجرا قرار داده شده بود تا کسانیکه درون سالن جایی برای نشستن نداشتند ، بتوانند اجرای مراسم را ازین طریق ببینند.

همچنین هنرمندان مشهوری که شهرت جهانی در زمینه فرهنگی دارند همچون آقای دولت آبادی نویسنده معروف ایرانی در این مراسم نیز در سفارت شرکت کردند . مراسم با موفقیت بسیار خوبی به پایان رسید .

در  موزه هنر امام علی و سفارت ژاپن تمامی طومارنقاشی شدۀ افسانه گِنجی ، هنر خطاطی و خوشنویسی سنتی ژاپنی بطور کامل به معرض نمایش گذاشته شد.

برای برنامه ریزی اجرای مراسم " شکوفه های گیلاس و افسانه گِنجی " سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و موزه هنر امام علی همکاریهای بسزایی را در این زمینه با سفارت کردند. مایلیم تشکرات صمیمانه خود را نسبت به همه کسانی که ما را در این زمینه یاری کردند ابراز داریم.