برگزاری کارگاه اوریگامی با همکاری موسسه هنری سرزمین کاغذ و تا روشنا

در تاریخ 14 مرداد سال جاری، کارگاه اوریگامی با همکاری موسسه هنری سرزمین کاغذ و تا روشنا در سفارت ژاپن برگزار شد.
در این کارگاه هنرمندان ایرانی علاقمند به اوریگامی و تعدادی ژاپنی شرکت نمودند و به ساختن اشکالی از جمله درنا، توپ و قلب پرداختند. همچنین  سرکار خانم زهره بحرالعلومی، استاد اوریگامی از موسسه روشنا به توضیحاتی در خصوص تاریخچه اوریگامی، تشکیل اجسام سه بعدی، با وصل کردن قطعات ساخته شده اوریگامی و معرفی انواع مختلف اوریگامی پرداختند. در ادامه سرکار خانم بحرالعلومی   پیام صلح خود را با پرداختن به داستان خانم ساداکو ساسکی، از بازماندگان اتمی هیروشیما  اعلام نمودند.
موسسه اوریگامی روشنا در برگزاری این کارگاه همکاری بیدریغی نمودند. از همکاری تمامی دست اندرکاران این برنامه سپاس و قدردانی می نماییم.