گزارش برگزاری سخنرای توسط خانم ساکاناشی، محقق ارشد و مدیریت مرکز تحقیقات خاور میانه موسسه اقتصاد انرژی ژاپن

3 اسفند سال جاری در سالن چند منظوره سفارت ژاپن خانم ساکاناشی، محقق ارشد و مدیریت مرکز تحقیقات خاور میانه موسسه اقتصاد انرژی ژاپن به ایراد سخنرانی پرداختند.
موضوع سخنرانی خانم ساکاناشی  " تغییرات ایران از این پس" بود و ایشان به بحث پیرامون موارد مختلف از جمله تغییرات ایران پس از سی و هفت سال انقلاب و درخصوص دولت روحانی، انتخابات 7 اسفند امسال مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان به زبان ساده پرداختند.
این سخنرانی با استقبال بی نظیر شنوندگان رو به رو شد و در انتهای سخنرانی پرسش و پاسخ انجام  شد و در مجموع  برنامه بسیار موفقی بود.

 

خوش آمدگویی جناب سفیرکوبایاشی

خانم ساکانشی در حین ارائه سخنرانی