برگزاری کنسرت گروه موسیقی آذربایجان (موغام)

در تاریخ 24 اردیبهشت 1396 کنسرت گروه موسیقی آذربایجان ( آذربایجان سرزمین آتش (موغام)) در محل سفارت ژاپن برگزار گردید.
در این کنسرت سفرای کشورهای خارجی، کارکنان شرکتهای ژاپنی و همچنین ژاپنی های مقیم ایران شرکت نموده و  سالن کاملاً پر شده بود. مخاطبان در سالن مجذوب صدای آواز زیبا و اجرای پر جنب و جوش و قدرتمند آلات موسیقی سنتی ایرانی همانند دف و تار شده بودند. در ابتدای این اجرا نیز یک قطعه موسیقی ژاپنی هم اجرا شد.  
در این برنامه شش نفر از هنرمندان گروه موغام برای اجرا کنسرت از تبریز به تهران آمده بودند. بدینوسیله از اعضای گروه موسیقی موغام که این کنسرت را برگزار کردند، از کسانی که در اجرایی شدن این برنامه همکاری نمودند و تمامی شرکت کننده گان تشکر و قدردانی می نماییم.