اولین کنفزانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی

اولین کنفرانس بین المللی نقش میراث فرهنگی در شکل گیری هویت ملی
زمان: 15-16 شهریور 1391
مکان:دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

محورهای همایش:

 • هویت ملی و میراث فرهنگی
 • هویت ملی و ارزشهای بومی
 • دین و میراث فرهنگی
 • هویت ملی و ارزشها
 • هویت ملی و امنیت
 • هویت ملی و جهاد اقتصادی
 • هویت ملی و فرهنگ دینی
 • هویت ملی و تعامل با فرهنگ های برون مرزی
 • تبیین هویت ملی در هزاره سوم
 • و موضوعات مربوطه دیگر
 • رشته های مرتبط و گروه های مخاطب همایش:
 • علوم انسانی، باستان شناسی، معماری، هنر و دیگر رشته های مربوطه

آخرین مهلت ارسال چکیده : 15 تیرماه 1391