مقالات سفارت

2021/1/7
    
 مقاله در مورد چای ژاپنی (مجله قهوه، فوریه 2019)                                 


 مقاله در مورد سفالینه های زرین فام (مجله قهوه، نوامبر 2019)                              
               
 
  مقاله در مورد باغ ژاپنی (مجله قهوه، ژانویه 2021)                              Iran & Japan: Long History of Friendship and Economic Cooperation
(Interview with Ambassador AIKAWA, Trends, Issue No.3, April 2021)


 
مصاحبه با آقای صومی جونیچی، دبیر اول و رئیس 
مرکز اطلاع رسانی و فرهنگی سفارت ژاپن در ایران
(روزنامه شرق، 7 شهریور صفحه 6)
          (فارسی)     (ژاپنی)


مقاله در مورد چشمه آبگرم ژاپن (مجله سرزمین من، سپتامبر 2021)