اخبار فرهنگی مربوط به سال 2018 میلادی

2018/4/9

December 20, 2018

گزارش برگزاری هفته فرهنگی

December 12, 2018

فراخوان بورس يكساله زبان ژاپني 2019

December 12, 2018

بیست و یکمین دوره مسابقات سخنرانی به زبان ژاپنی

November 19, 2018

برگزاری هفته فرهنگی ژاپن

September 13, 2018

برگزاری کنسرت موسیقی سنتی ساز ایرانی سنتور توسط استاد ماساتو تانی، استاد دانشگاه کوبه

August 28, 2018

برگزاری کارگاه اوریگامی با همکاری موسسه اوریگامی روشنا

July 23, 2018

اعطای تقدیرنامه وزیر امور خارجه به خانم شهره گلپریان

July 9, 2018

گزارش برگزاری نمایشگاه " صنایع دستی زیبای توهوکو" با همکاری بنیاد ژاپن

June 28, 2018

برگزاری "نمایشگاه کتیبه های افسانه گنجی" توسط خانم دکتر هوریئه و همراهان

June 17, 2018

برگزاری نمایشگاه "صنایع دستی زیبای توهوکو در ژاپن"

June 6, 2018

برنامه امتحان کتبی بورس مونبوکاگاکوشو 2019

May 27, 2018

برگزاری "نمایشگاه کتیبه های معاصر افسانه گنجی"

April 29, 2018
اعطای نشان خورشید تابان، انوار زرین به همراه نقش گل به دکتر رضا یوسفی

April 18, 2018
فراخوان بورس تحصیلی مونبوکاگاکوشو 2019

April 5, 2018
دوره دوهفته اي مختص به زبان آموزان زبان ژاپني

April 3, 2018
دوازدهمین دوره جایزه بین المللی مانگا他のサイトへ

March 12, 2018
گزارش برگزاری پروژه طراحی گنسای

March 11, 2018
گزارش برگزاری کارگاه ایکه بانا (گل آرایی ژاپنی) و شودو (خوشنویسی ژاپنی)

March 4, 2018
گزارش برگزاری سخنرانی دکتر موسوی، مدیرعامل روزنامه ایران دیلی

February 28, 2018
گزارش برگزاری بیستمین دوره از مسابقات سخنرانی به زبان ژاپنی

February 26, 2018
مراسم رونمایی از کتاب آقای دنیانور، معاون انجمن دوستی ایران و ژاپن

February 20, 2018
نمایش هنر گل آرایی ژاپنی توسط استاد یامادا

February 12, 2018
مراسم اهدا ی تقدیرنامه سفیر کبیر ژاپن به سر کار خانم زهره بحرالعلومی

February 5, 2018
برنامه بیستمین دوره مسابقات سخنرانی به زبان ژاپنی

February 1, 2018
برگزاری پانزدهمین دوره گردهمایی کانون دانش آموختگان ژاپن در ایران

January 29, 2018
برگزاری کنسرت پیانو توسط بانوی پیانست ژاپنی، خانم آکی کورودا

January 28, 2018
مراسم اهداء تقدیرنامه سفیرکبیر ژاپن به آقای محمد پاشایی

January 25, 2018
سخنرانی دکتر موسوی، مدیرعامل روزنامه ایران دیلی

January 8, 2018
برگزاری کنسرت پیانو توسط پیانیست ژاپنی خانم آکی کورودا