جلسات مشاوره بورس تحصيلي

قابل توجه متقاضيان جلسات مشاوره بورس مونبو کاگاکوشو
سفارت ژاپن هر هفته روزهای پنج شنبه ساعت 9 صبح الی 11 جلسات مشاوره جهت پاسخ به سوالات متقاضيان بورس مونبو کاگاکوشو را توسط يکی از اساتيد محترم دانشگاه که از جمله فار غ التحصيلان بورس مونبو کاگاکوشو مي باشند را در كتابخانه سفارت ژاپن برگزار مي نمايد. اين جلسات در خصوص روش تحصيل و تحقيق در دانشگاه ها و زندگی در ژاپن می باشد. از متقاضيان در خواست می شود جهت رزرو در جلسات مشاوره و کسب اطلاعات بيشتر با بخش فرهنگی سفارت ژاپن تماس حاصل فرمايند.
تلفن:22660710(021)