بورس مقطع فوق ديپلم فني حرفه اي

توجه: متقاضیان محترم توجه فرمایند که به دلیل مشکلات متعدد پیش آمده از سوی متقاضیان بورس، از سال 1395 مدارکی که جهت درخواست بورس تحصیلی به سفارت ارائه داده میشود حتی ترجمه های رسمی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. لذا فقط کپی ترجمه های رسمی را به سفارت ارائه نمایید.

کالج سنشو(فوق ديپلم فنی حرفه ای)
شرايط اين دوره تا حدودی شبيه به کالج که در بالا توضيح داده شد می باشد با اين تفاوت که دیيلم اين دوره فنی حرفه ای بوده و دوره آن دو سال می باشد که با زبان ژاپنی جمعا سه سال می باشد ، برای اطلاعات بيشتر به صفحه توضيحات مهم در ارتباط با بورس تحصيلی که به زبان انگليسی در ذيل عنوان شده است مراجعه نماييد. سايت زير نيز اطلاعات بيشتری در مورد ديپلم فنی حرفه ای در اختيار شما قرار خواهد داد.

Specialized or Professional Training College Students

مدارک لازم برای درخواست بورس کالج فنی حرفه ای

 • فرم اصلی: بر روی هر دو نسخه يک قطعه عکس چسبانده و صفحه آخر(محل امضاء) را امضاء نماييد. فرمها حتما بايد تايپ شوند. نسخه دست نويس مورد قبول نمی باشد. عکس می‌بايد در شش ماهه اخير گرفته شده باشد. پشت عکسها اسم و خود را بنويسيد سپس به فرم بچسبانید.
 • کپی ترجمه رسمی ريز نمرات سه سال آخر دبیرستان . ریز نمرات بدون مهر رسمی دبیرستان از درجه اعتبار ساقط می باشد. معدل کل دیپلم دبیرستان بايد 17 به بالا باشد. ترجمه رسمی میبایست در 6 ماه اخیر صادر شده باشد.
 • معرفی‌نامه از استاد راهنما يا مدير مدرسه (دبيرستان ) که اخيراً در آن تحصيل کرده‌ايد.معرفی نامه بدون مهر مدرسه فاقد اعتبار می باشد. فقط امضای معلم مدرسه کفایت نمی کند. معرفی‌نامه از اشخاص ديگر نظير فاميل، دوست و غيره به هيچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد. فرم معرفی‌نامه را از لينک زير دريافت نمائيد. از پذیرفتن معرفینامه به غیر از فرمت سفارت معذور می باشیم. از استاد خود بخواهید قبل از مهر و موم کردن پاکت از فرم 1 نسخه کپی گرفته و سپس داخل پاکت قرار دهند.
 • شرايط سنی: در ارتباط با شرايط سنی لطفا به قسمت توضيحات مهم در مورد بورس تحصيلی که به زبان انگليسی در ذيل عنوان شده است مراجعه فرماييد.
 • گواهی پزشک: فرم گواهی پزشک در لینکهای زیر موجود می باشد. فرم را نزد پزشک معتمد خود که دارای نظام پزشکی می باشد ببرید تا پر نمایند. از ارائه آزمایشات یا مواردی به جز فرم مذکور خودداری نمایید. فرم گواهی پزشک نیازی به تایپ شدن ندارد. پزشک معتمد میتواند فرم را با دست پر نماید.
 • گواهی فارغ التحصيلی دبيرستان:  ترجمه رسمی مدرک دیپلم
 • گواهی اشتغال به تحصیل (در صورتی که در دانشگاه مشغول به تحصیل هستيد.)
 • فرم قبولی در کنکور سراسری ایران که در زیر موجود می باشد.
  قابل توجه متقاضيان محترم:
 • داوطلبان بايد همه مدارک لازم را تکميل کرده و قبل از اتمام مهلت مقرر شده به بخش فرهنگی سفارت تحويل نمايند. مدارکی که بعد زمان مقرر شده به سفارت ارائه شوند ، به هيچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد.
 • لطفاً توجه بفرمائيد که مدارک ناقص به هيچ عنوان قابل قبول نمی‌باشد. مدارک حتما تايپ شوند.نسخه دست نويس مورد قبول نمی باشد.قبل از فرستادن مدارک، حتماً شخصاً مدارک را تکميل نمائيد. سفارت ژاپن پاسخگوی سؤالات شما پيرامون کامل بودن يا نبودن مدارک ارسالی نخواهد بود.
  از مدارک دو نسخه به سفارت تسليم گردد. در صورت ارائه فقط یک نسخه از مدارک، به علت نقص مدرک امکان رد تقاضا وجود خواهد داشت. مدارک را به ترتیب بالا به دو سری دسته بندی کرده و به سفارت ارائه نمایید. از مدارک مذکور یک کپی نیز نزد خود نگه دارید.
 • تمامي مدارك رسمي از جمله دانشنامه، ريز نمرات ،‌گواهي اشتغال به تحصيل و گواهي موقت كه به سفارت ارائه مي نماييد بايد ترجمه رسمي باشد  به تائيد وزارت دادگستري رسيده باشد. مداركي كه ارزش ترجمه رسمي ندارد قابل قبول نمي باشد. لطفاً در اين مورد سوال نفرماييد.
 • سوالات دروس تخصصی مقطع کالج فنی حرفه ای به زبان انگليسی می باشد.
 • توجه: متقاضیان محترم توجه فرمایند که به دلیل مشکلات متعدد پیش آمده از سوی متقاضیان بورس، از سال 1395 مدارکی که جهت درخواست بورس تحصیلی به سفارت ارائه داده میشود حتی ترجمه های رسمی به هیچ عنوان عودت داده نخواهد شد. لذا فقط کپی ترجمه های رسمی را به سفارت ارائه نمایید.
توضیحات لازم:
فرمها :