اطلاعات آماري

  • مساحت کل کشور ژاپن

 377923 کیلومتر مربع
(شامل 4/66% جنگل، 6/12% زمین زراعی)(آمار مربوط به سال 2006/2005)

  • جمعیت

77/127 میلیون نفر (2006)
مقام دهم جمعیت بین کشورها ی جهان (2005)

  • پایتخت

توکیو (جمعیت: 12571000 نفر)(2005)

  • واحد پول (انتهای سال 2007) (بانک ژاپن)

ین  (Y )
یک دلار امریکا=35/84 ین
یک یورو=91/108 ین

  • تولید ناخالص ملی(2006، بانک جهانی)

4900 میلیارد دلار امریکا

  • درآمد سرانه ناخالص ملی (2006، بانک جهانی)
38410 دلار امریکا
  • میانگین طول عمر (2006)

برای آقایان: 79 سال
برای خانم ها: 81/85 سال

رتبه بندي درآمد ناخالص ملي (2006، بانك جهاني)
  • ارزش کل مبادلات تجاری (2006، وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع)

واردات: 579010 میلیون دلار امریکا
تجهیزات و ماشین آلات: 5/28%، انواع سوخت طبیعی: 7/27%، مواد غذایی: 5/8%، مواد شیمیایی: 3/7%، منسوجات: 1/5%

صادرات: 646693 میلیون دلار
تجهیزات و ماشین آلات: 7/68%، مواد شیمیایی: 9%، محصولات فلزی: 7/7%

  • شرکای اصلی تجاری (2006، وزارت اقتصاد، تجارت و صنایع)

واردات: آسیا (6/43%)، خاورمیانه (8/18%)، امریکای شمالی(4/13%)،
اتحادیه اروپا(3/10%)
صادرات: آسیا (5/47%)، امریکای شمالی (24%)، اتحادیه اروپا(5/14%)

كمكهاي دولتي براي توسعه (ODA)(پرداخت خالص)(2006,OECD/DAC)