آرشیو اخبار کنسولی

2020/11/4
2021/7/26
Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19) 
2021/7/19
New measure for border enforcement (16)
2021/6/29
New measure for border enforcement (15)
2021/5/17
تدابیر جدید در خصوص تشدید محافظت از مرز ها (12)
2021/5/10

New measure for border enforcement
2021/1/31
Application for visa for foreign nationals eligible for phased  measures toward resuming cross-border travel( for residence Track, Business Track, Entry into Japan from all countries and regions based on the decision of the  GOJ on september 25,2020, and Entry of foregin nationals with other special circumstances  
2021/1/14
Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19) 
2021/1/10
New measure for border enforcement 
2021/1/6
Please enter the necessary information at our questioner website before you 
2020/12/28
Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19)
2020/12/27
New measure for border enforcement 
2020/12/24
Border enforcement measures to prevent the spread of novel coronavirus (COVID-19)
2020/11/1
Reentry of foreign nationals with the status of residence
2020/10/4
Application for visa for foreign nationals eligible  for phased  measures toward resuming cross-border travel 
2020/9/6
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/8/3
ورود مجدد اتباع خارجي دارنده كارت اقامت (ENGLISH VERSION)Open a new window
2020/7/29
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/7/7
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/5/28
طلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/5/3
اطلاعیه مهم در مورد محدودیت های جدید مربوط به ویروس جدید کرونا
2020/4/15
مقررات جدید به منظور تشدید محافظت از مرزها
2020/4/13
اطلاعیه ( تغییر روزهای پذیرش مراجعین قسمت کنسولی سفارت ژاپن)
2020/3/19
رویکرد دولت ژاپن در خصوص بیماری مسری ویروس جدید کرونا و رسیدگی به روادید
2020/3/5
در خصوص رسیدگی به روادید در سفارت ژاپن در ایران
2020/2/24
اصلاح قانون قرنطینه در ارتباط با شیوع بیماری جدیدد کروناOpen a new window
2020/2/12
اطلاعیه مهم در مورد ورود به کشور ژاپن (در خصوص ویروس جدید کرونا)Open a new window
2020/2/5
اطلاعیه مهم در مورد ورود به کشور ژاپن (در خصوص ویروس جدید کرونا)Open a new window
2018/8/28
پیشنهاد عضویت بیمه مسافرتی برای خارجیانی که به ژاپن سفر می کنند
2015/12/16
A New Resident Registration System for Foreign Residents
2015/8/3
برنامه کاری قسمت کنسولی همزمان با انتقال ساختمان سفارت به مکان جدید
2015/7/19
برنامه کاری قسمت کنسولی همزمان با انتقال ساختمان سفارت به مکان جدید
2015/5/20
برگزاری ششمین جشن پایان سال تحصیلی کلاس های تکمیلی آموزش زبان ژاپنی (هوشوکو)
2015/3/19
کلاس های عمومی زبان ژاپنی و کِندو (شمشیربازی ژاپنی)در هوشوکو (کلاس های تکمیلی زبان ژاپنی) ی تهران برگزار گردید.